تعداد آیتم ها در هر صفحه

ساخت تالار و آشپزخانه های صنعتی

طراحی تالار همواره با خط مشی و ایده های متفاوتی روبرو است در ساخت تالار میتوانید فضای آشپزخانه را به نحوی طراحی کنید که هزینه های عملیاتی خود را کاهش و توان تولید را افزایش دهید.

مدیریت تالار

هماهنگی و مدیریت بخش های مختلف تالار از فعالیت های این مجموعه به شمار می آید .برای رشد و پیشرفت تالار خود با گروه مشاورین آرک زیگورات هماهنگ کنید.اگر در پروژه تالاری شکست خورده اید

اداره کردن تالار

ساخن اصولی تالار

انتخاب نیروی انسانی

استخدام نیروی انسانی تالار بر اساس چارت سازمانی مورد نظر هر تالار وابسته به ابعاد ، اندازه و ظرفیت تالار استخدام و آموزش داده می شود.این بخش به تهیه بانک نیروی انسانی و طراحی نمودار سازمانی با توجه به امکانات تالار برای تالار دار می پردازد. بخش استخدام و آموزش پرسنل در این بخش به فراخوان پرسنل ،مصاحبه ،استخدام ،آموزش و معرفی به واحد های مختلف مبادرت می ورزد.