برخی از تالارها خدمات وسوسه‌انگیزی مانند شمع‌آرایی، آتش‌بازی، شعبده‌بازی، کالسکۀ طلایی و هلی‌کوپتر پیشنهاد می‌کنند. تالارها باید با توجه به میزان هزینه و بودجۀ مشتریان خدمات جانبی را طراحی و اولویت‌بندی نمایند. استفاده از آتش‌بازی و یخ خشک برای ورود عروس و داماد یا هنگام برش کیک باعث هرچه باشکوه‌تر شدن جشن عروسی می‌گردد. استفاده از دستگاه‌های جدید ریموت دار بدون نیاز به سیم‌کشی به زیباتر شدن اینگونه مراسم‌ها در تالار کمک می‌نماید. این مرحله هنگام ورود عروس و داماد به داخل سالن و هنگامی که هوا درحال تاریک شدن است اجرا می‌گردد که حداقل شامل 10آتش سرد است که در دو طرف ورودی تالار به شکل یک تونل دیزاین شده است.