تعداد آیتم ها در هر صفحه

اتمام ساخت تالار پارسیس

طراحی  تالار پارسیس توسط گروه "تالارساخت" در هلدینگ تخصصی معماری "آرک زیگورات" انجام شده است. ساخت تالار در تاریخ 97/3/26 به اتمام رسید.