سازۀ مناسب جهت احداث تالار

تعداد آیتم ها در هر صفحه

سازۀ مناسب جهت احداث تالار

انتخاب سازۀ یک تالار پذیرایی  و تصمیم‌گیری در خصوص آن از مهم‌ترین مواردی است که برای ساخت یک تالار خاص باید به آن توجه نمود. برای سازه در باغ تالار سیستم سوله، تالارهای پذیرایی داخل شهر سازه‌های بتنی یا فلزی پیشنهاد می‌گردد. به طور کلی سازه‌ها  به ۲ نوع فلزی و بتنی تقسیم می‌شوند.