اهمیت لابی در طراحی تالار

تعداد آیتم ها در هر صفحه

اهمیت لابی در طراحی تالار

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در فرایند طراحی هر تالار عروسی باید مد نظر قرار گیرد طراحی لابی است. بهترین محل ایجاد لابی دقیقاً در ورودی تالار پذیرایی است. در برخی از ساختمان‌ها دیده می‌شود که پس از ورود به ساختمان با یک راهرو یا یک فضای کوچک مواجه هستید.