تعدادی از ویژگی‌های یک تالار مناسب

تعداد آیتم ها در هر صفحه

تعدادی از ویژگی‌های یک تالار مناسب

تالار باید دارای مکان و موقعیت جغرافیایی مناسبی باشد، محل احداث تالار بسیار اهمیت دارد و باید به پراکندگی تالارها در هر منطقه توجه کرد، نکتۀ دیگر در دسترس بودن تالار است که بهتر است با باغ‌های عکاسی فاصلۀ مناسبی داشته باشد. موضوع دومی که اهمیت پیدا می‌کند، ظرفیت تالار می‌باشد.