مهارت‌های آداب معاشرت و تشریفات ویژۀ نیروهای خدمات

تعداد آیتم ها در هر صفحه

مهارت‌های آداب معاشرت نیروهای خدمات

علاوه بر تجربه و مهارت‌های فنی که در هر شغلی اهمیت دارد، روابط عمومی یا به عبارتی «مهارت‌های آداب و معاشرت» نیز نقش بسزایی ایفا می‌کند. نحوۀ پذیرایی کردن در تالارها، آداب و تشریفات خاص خود را دارد و در هر محیطی قواعد متناسب با خود را می‌طلبد.