طراحی معماری و ساختار تالار پذیرایی شامل گزینه های ذیل است :

معماری تالار مجلل
(معماری تالار مجلل)

1. بررسی زمین، یا ساختمان محل احداث تالار پذیرایی ( ابعاد زمین، گذرهای اطراف تالار مجلل، دسترسیهای مختلف  تالار مجلل)
2. بررسی نظرات کارفرما ( حدود ظرفیت تالار، تعداد طبقات تالار ، متد معماری تالار عروسی)
3. بررسی قوانین شهرداری در آن منطقه ای که تالار قرار است احداث شود.( کاربری ، پهنه زمین، موقعیت تجاری یا تغییر کاربری)
4. بررسی مطالعات مشتریان و کارفرما (تعیین حوزه کارکرد تالار: مشتریان محلی، کل منطقه، کل شهر)
5. بررسی میزان بودجه مالک (کارفرمای) تالار پذیرایی و تالار مجلل و بررسی قیمت ساخت نسبت به حد و کیفیت متناسب آن منطقه تالار مجلل
6. بررسی رقبا و حاظران در صحنه ( سایر تالارهای لوکس عروسی آن منطقه و مناطق اطراف تالار ) برای ایجاد مزیت رقابتی، بررسی توقع و توانمندی مالی مشتریان و عرف منطقه ( تعیین ورودی و محاصبات اقتصادی)
7. محاسبه تعداد پارکینگ مورد نیاز تالار مجلل
8. تکمیل برنامه فیزیکی ( مشخص نمودن جانمایی هر فضا در هر طبقه، متراژ متناسب فضاهای اصلی و فرعی)
9. طراحی پلان اولیه تالار شامل طراحی فضاهای زیر:
طراحی سالنهای اصلی پذیرایی ( مردانه و زنانه) ، لابی پیش ورودی، لابی اصلی، اتاق عقد، فضای غذاخوری ( سرو شام)، دفتر مدیریت، فضای عقد قرارداد، اتاق نگه داری کودکان، آتلیه عکاسی .
مراحل مختلفی که واحد مشاوره و طراحی تالارهای پذیرایی مجلل ( عروسی) تالار ساخت درانجام میدهد به این ترتیب است:
در مرحله مشاوره برای امکان سنجی ساخت مساحت زمین، ظرفیت مورد نظر کارفرما و امکان سنجی آن با توجه به قوانین شهرداری ( تعداد طبقات ، مدل تامین پارکینگ(در طبقات پایین در مکانهایی که زمین و محیط ا طراف محدود است) مشخص میشود. بر زمین با توجه به تناسبات بهینه، بهتر است حدود 40 تا 50 متر باشد.
در این مرحله همزمان با امکان سنجی و جانمایی توده ساختمان، مشخصات جغرافیایی و اقلیم منطقه ( مخصوصا در مناطق خیلی گرو و مرطوب یا خیلی سرد)، بررسی و مطالعه نرم رفتاری و الگوی برگذاری مراسم عروسی در هر منطقه، تحلیل رقبا ( بررسی معماری ساخت تالار های پذیرایی اطراف و مدل کسب و کار انها و سنجش میزان موفقیت آنها) انجام میشود.
دید سواره و پیاده، نظام دسترسی، بررسی سیرکولاسیون و نحوه دسترسی به فضاها، سنجش فریم های فضایی به ترتیب شاکله درب ورودی اصلی، محوطه سازی، لابی ورودی و سالنها تحلیل میگردد.
در طراحی پلان تالار عروسی (پذیرایی) پس از مطالعات فاز صفر ( شناخت تناسبات و درصد لازم برای هر فضا)  لکه گذاری و تهیه دیاگرامهای فضایی توسط تیم طراحی تالار ساخت انجام میشود.
پس از آن پلان دو بعدی با در نظر گرفتن استانداردها و تجسم ایجاد فضایی فاخر و مجلل پلان دو بعدی ترسیم میشود.
 
در همین مرحله قسمت زیادی از محاسبات ریالی هزینه ساخت بررسی میشود و فضاها به تفکیک با کارفرما تحلیل میشود. معمولا یک یا دو بار رفت و برگشت طراحی اولیه پلان تالار انجام میشود.
در همین مرحله سیستمهای مکانیکال و الکتریکال و جانمایی عناصر سازه ای با هماهنگی مهندسان سازه و برق و مکانیک انجام میشود. به این کار کردینیت میگوییم. مشاوران سازه و برق و مکانیک به انتخاب کارفرما میتوانند مشاوران تالار ساخت یا مشاوران معرفی شده از طرف کارفرما باشند.
تهیه کانسپت سازه ، برق و مکانیک همراه نقش های اولیه سبب میشود در مرحله سازه تاثیر عبور عناصر عمودی ( مانند اپنینگ داکتهای تاسیساتی) دیده شود.