استاندارد هاي لازم براي طراحي رستوران و تالار

تعداد آیتم ها در هر صفحه

استاندارد های لازم برای طراحی رستوران و تالار

قبل از آن که هر گونه رستوران و تالار يا مهمانسرايي ساخته شود بايد توالي سازماني را با دقت طراحي کرد تعيين کيفيت و کميت انواع غذاهايي که سرو مشود ضروري است و ايا غذا به صورت روزانه و يا با يک منو ثابت عرضه مي شود.