طراحي داخلي انواع رستوران و تالار

 

در طراحي و دکوراسيون داخلي موفق يک رستوران و تالار تا حد زيادي به چگونگي مشاهده (احساس) مشتري بستگي دارد در محيطهاي شلوغ و پرازدحام سردر رستوران و تالار بايد به گونه اي باشد که کاملاً مشخص و مجزا به نظرآيد و جلب توجه کند. اين مساله به ويژه در مورد رستوران و تالارهاي حاشيه جاده ها بسيار حايز اهميت است و بايد به گونه اي طراحي شود که اتومبيلي که با سرعت از آن محل عبور مي کند تابلوي رستوران و تالار  و سردرآن را مشاهده نمايد و تابلو رستوران و تالار يکي از اجزاي بسيار پراهميت درطراحي خارجي رستوران و تالار است و عامل مشخص کننده اي در نماي خارجي رستوران و تالار به شمار مي رود زيرا موجب جلب توجه مشتري شده در ذهن آنها به عنوان نشانه رستوران و تالار باقي مي ماند.
 

طراحی تالارطراحی تالار
 

 امروزه طراحان دکوراسيون با بهره گيري از رنگ، فرم خاص و نورپردازي، تابلوهايي بسيار تاثيرگذار که پيام آن نيز روشن، واضح و در عين حال بسيار جذاب است خلق مي کنند. سبک حروف روي تابلو نيز بايد منعکس کننده نوع رستوران و تالار باشد و به مردم نشانه هايي را که بدانند در داخل رستوران و تالار با چه روبرو مي شوند، ارائه نمايد. گذشته از شکل تابلو، خوانا بودن حروف روي آن نيز امري ضروريست. تابلو ضمن اينکه از اجزاي تکميل کننده طراحي ساختمان است، در عين حال عاملي مستقل است که بايد با طراحي معماري هماهنگ باشد. بنابراين وجود تابلويي که خواندنش آسان باشد و نيز جلب توجه نمايد ضروري مي باشد.

 مشخص بودن سردر رستوران و تالار را مي توان با رنگي کردن و به نوعي جدا کردن از ساختمان هاي اطراف طراحي کرد و نمي بايست تابلو را با خط هايي که خواندن آن به راحتي امکان پذير نيست نوشت يا تابلو را با رنگهاي زمينه و نوشته يک رنگ طراحي و آويزان کرد. طراحي تالار براي سردرساختمان رستوران و تالار، خود به تنهايي موجب تمايز آن رستوران و تالار از ساير رستوران و تالارهاي رقيب است و تصويري به يادماندني در ذهن ميهمانان ايجاد مي نمايد البته بايد به نامي که براي  رستوران و تالار انتخاب مي شود توجه کرد که نام مناسب انتخاب نمايند. اغلب  مشتريان ممکن است از آشنا يان  خود راجع به رستوران و تالاري چيزي بشنوند  يا تبليغ آنرا بخوانند يا قسمت ها و طراحي هاي داخلي بياد ماندي را به خاطر بسپارند تمامي اين اطلاعات موجب مي شود که مشتري به رفتن يا نرفتن به آن رستوران و تالار براي اولين بار تصميم بگيرد. با صرف اولين غذا در رستوران و تالار  بيشتر مشتريان در مورد بازگشت مجدد به آنجا تصميم مي گيرند.

ظاهر رستوران و تالار

و طراحي دکوراسيون داخلي به شيوه هاي گوناگوني بر مشتري تاثير مي گذارد. مسلماً مکان داراي نقش تعيين کننده در سبک معماري رستوران و تالار است.  بدين معنا که طراحي  رستوران و تالار کنار دريا با رستوران و تالار داخل شهريا بين جاده اي يکسان نيست مشتري طبق مکان رستوران و تالار انتظار طراحي خاصي را نيزدارد. اولين نگاه مشتري به بخش آشکار رستورا ن مي باشد سردر و ظاهر ساختمان  و سپس دکور ،طراحي ميز و صندلي ،نور پردازي ، رنگ ، کف سالن و غيره که نشان دهنده  لوکس و مجلل بودن رستوران و تالار يا ارزان قيمت بودن خواهد بود براي تصميم به رفتن يا نرفتن به  رستوران و تالار ميکند و همين نکته است که به مشتري القا مي کند که قيمت اين رستوران و تالار چند است آيا ميتواند ازاين رستوران و تالار استفاده کند يا خير ؟ مشتري معمولاً براي انتخاب رستوران و تالار دلخواه به شيوه جستجو براي خريد کالاعمل مي کند.

طراحی داخلی تالار


طراحي داخلي بايد همچون عاملي نيرومند تصميم به بازگشت مجدد به رستوران و تالار را در مشتريان  تقويت کند.چنانچه طراحي ظاهر ساختمان و تجهيزات  مناسب نباشد مردم هميشه  و با شک و ترديد غذا انتخاب مي کنند که آيا غذا سالم است يا خير چنين مي پندارند، که مثل رستوران و تالارهاي کنار جاده ها محيط غير بهداشتي دارند وانتظار سرو غذا با ظروف لب پريده وغير بهداشتي و قاشق چنگال چرب را رستوران و تالاري با ساختاري غيرازاين غير عادي جلوه مي نمايد. طراحي تالار مناسب خارجي غالباً مانع از بروز چنين پيش داوري ها مي شود.امروزه بسياري از تالار و  رستورا ن ها تابلو و محلهاي ورودي خود را ارتقا بخشيده اند تا بتوانند با جلب نظر مشتريان آنان را به ورود به رستوران و تالار تشويق کنند.رستوران و تالارهايي که طراحي دخلي و تشکيلات و نور پردازي و فضاي مناسبي داشته باشند محيط گرم و صميمي و شاد را براي مشتري تداعي مي کنند.

 

اگر مکان رستوران و تالار که نقش تعيين کننده در سبک معماري رستوران و تالار دارد درست طراحي شده باشد و از طراحي هاي يکنواخت و تقليدي استفاده نشده باشد در چنين مواردي مشتري فضاي رستوران و تالار را بر خلاف ذهنيتي که از قبل در مورد ترياها و رستوران و تالارهاي يکنواخت و خسته کننده داشته مي بيند و جذب محيط رستوران و تالار مي شود.پس يکي از رموزکليد موفقيت در طراحي داخلي ((منحصر به فرد)) بودن آن است. در مورد رستوران و تالارهاي زنجيره اي عامل معماري و طراحي و آرم خاص است که به سرعت با مشتري ارتباط برقرارمي کند و به سرعت موجب شناسايي آن از طرف مشتري مي شود.با اين وجود بايد توجه داشت که تکيه زياد بر چشم انداز (ظاهر) معماري موجب محدوديت  قابليت تغييرساختمان درآينده مي گردد. همچنين چشم انداز ساختمان بايد به گونه اي طراحي شود که به راحتي قابل تقليد براي ديگران نباشد وهرگزاز قرينه سازي استفاده نکنند. اشخاص و رانندگان که از جلوي رستوران و تالار مي گذرند نه تنها متوجه خود ساختمان بلکه متوجه مناظر طبيعي اطراف آن نيز مي شوند.درحقيقت دور نما به تاثير اوليه رستوران و تالار بر افراد کمک مي کند. دورنما نيز همانند سردر و تابلو نشانگر فضاي درون رستوران و تالار است.

 

 به همين ترتيب مشاهده دورنمايي که درآن گياهان بدون آرايش خاصي قرار گرفته و انواع مختلف گلها و درختان درآن يافت مي شود مسلماً محيط غير رسمي داخل رستوران و تالار را به مشتري القا مي کند. دربرخي موارد هماهنگي طرح دورنما و معماري ساختمان نوعي تاثيردراماتيک را ايجاد مي نمايد.رستوران و تالاري که در محلي قرار گرفته باشد که مناظر بسيار ديدني و جذاب در اطراف آن و ساير عوامل طراحي نيز منطبق و هماهنگ با محيط طبيعي آن منطقه انتخاب شده باشد موفق تر مي باشند. دورنما در رستوران و تالارهايي که پارکينگ نيز دراطراف آن قراردارد بسيار حايزاهميت است.زيرا بعضي مواقع مي توان با آرايش هنرمندانه درختان و بوته ها ساختمانها و محلهاي بد منظره اطراف را از ديد مشتريان پنهان داشت .