درطراحي موفق يک رستوران و تالار ,تا حد زيادي به چگونگي مشاهده (احساس) مشتري, بستگي دارد در محيطهاي شلوغ و پرازد امسردر(Facade) : رستوران و تالار بايد به گونه اي باشد که کاملاً مشخص و مجزا به نظرآيد و جلب توجه کند. اين مساله به ويژه در مورد رستوران و تالارهاي حاشيه جاده ها بسيار حايز اهميت است و بايد به گونه اي طراحي شود که اتومبيلي که با سرعت از آن محل عبور ميکند تابلوي رستوران و تالار (Signage) و سردرآن را مشاهده نمايدو تابلو رستوران و تالار يکي از اجزاي بسيار پراهميت درطراحي خارجي رستوران و تالار است و عامل مشخص کننده اي در نماي خارجي رستوران و تالار به شمار مي رود زيرا موجب جلب توجه مشتري شده, در ذهن آنها به عنوان نشانه رستوران و تالار باقي مي ماند. امروزه طراحان گرافيک, با بهره گيري از رنگ, فرم خاص و نورپردازي, تابلوهايي بسيار تاثيرگذار که پيام آن نيز روشن, واضح و در عين حال بسيار جذاب است, خلق مي کنند. سبک حروف روي تابلو نيز بايد منعکس کننده نوع رستوران و تالار باشد و به مردم نشانه هايي را که بدانند در داخل رستوران و تالار با چه روبرو مي شوند, ارائه نمايد. گذشته از شکل تابلو, خوانا بودن حروف روي آن نيز, امري ضروريست. تابلو ضمن اينکه از اجزاي تکميل کننده طراحي ساختمان است, در عين حال عاملي مستقل است که بايد با طراحي معماري هماهنگ باشد. بنابراين وجود تابلويي که خواندنش آسان باشد و نيز جلب توجه نمايد ضروري مي باشد.


طراحی موفق تالار و رستوران
طراحی موفق رستوران و تالار

نقش تابلو در طراحی تالار


مشخص بودن سردر رستوران و تالار را مي توان با رنگي کردن و بنوعي جدا کردن از ساختمان هاي اطراف طراحي کرد و نمي بايست تابلو را با خط هاي که خواندن آن به راحتي امکان پذير نيست نوشت يا تابلورا با رنگهاي زمينه و نوشته يک رنگ طراحي و آويزان کرد , طراحي براي سردرساختمان رستوران و تالار , خود به تنهايي, موجب تمايز آن رستوران و تالار از ساير رستوران و تالارهاي رقيب است و تصويري به يادماندني در ذهن ميهمانان ايجاد مي نمايد البته بايد به نامي که براي رستوران و تالار انتخاب مي شود توجه کرد که نام مناسب انتخاب نماينداغلب مشتريان ممکن است از آشنا يان خود, راجع به رستوران و تالاري چيزي بشنود, يا تبليغ آنرا بخواند, يا قسمت ها و طراحي هاي بياد ماندي را به خاطر بسپارند تمامي اين اطلاعات موجب مي شود که مشتري به رفتن يا نرفتن به آن رستوران و تالار براي اولين بار تصميم بگيرد.با صرف اولين غذا دررستوران و تالار, بيشتر مشتريان در مورد بازگشت مجدد به آنجا تصميم مي گيرند. ظاهر رستوران و تالار, به شيوه هاي گوناگوني بر مشتري تاثير مي گذارد. مسلماً مکان داراي نقش تعيين کننده در سبک معماري رستوران و تالار است. بدين معنا که طراحي رستوران و تالار کنار دريا با رستوران و تالار داخل شهريا بين جاده اي يکسان نيست مشتري طبق مکان رستوران و تالار, انتظار طراحي خاصي را نيزدارد ظاهر رستوران و تالار, به شيوه هاي گوناگوني برمشتري تاثير مي گذارد.در نتيجه مشتري برطبق مکان رستوران و تالار, انتظار طراحي خاصي را نيز دارد ظاهر رستوران و تالار, به شيوه هاي گوناگوني بر مشتري تاثير مي گذارد.

اولين نگاه مشتري به بخش آشکاررستورا ن مي باشد سردر و ظاهر ساختمان و سپس دکور ،طراحي ميز و صندلي ،نور پردازي ، رنگ ، کف سالن ، وغيرو که نشان دهنده لوکس و مجلل بودن رستوران و تالار يا ارزان قيمت بودن خواهد بود براي تصميم به رفتن يا نرفتن به رستوران و تالار ميکند و همين نکته است که به مشتري القا مي کند که قيمت اين رستوران و تالار چند است آيا ميتواند ازاين رستوران و تالار استفاده کند يا خير ؟ مشتري معمولاً براي انتخاب رستوران و تالار دلخواه, به شيوه جستجو براي خريد کالاعمل مي کند. اگر ظاهرآن جالب باشد, به داخل و مشخصات ديگر آن هم نگاهي مي اندازد .

 
تابلو در طراحی تالار
نقش تابلو در طراحی تالار
 

طراحی و ساخت خوب تالار
 

طراحي بايد همچون عاملي نيرومند, تصميم به بازگشت مجدد به رستوران و تالار را در مشتريان تقويت کند.چنانچه طراحي ظاهر ساختمان و تجهيزات مناسب نباشد مردم هميشه و با شک و ترديد غذا انتخاب مي کنند که آيا غذا سالم است يا خير چنين مي پندارند که مثل رستوران و تالارهاي کنار جاده ها محيط غير بهداشتي دارند وانتظار سرو غذا با ظروف لب پريده وغير بهداشتي و قاشق چنگال چرب را رستوران و تالاري با ساختاري غيرازاين, غير عادي جلوه مي نمايد. طراحي مناسب خارجي, غالباً مانع از بروز چنين پيش داوري ها مي شود.امروزه, بسياري از رستورا ن ها تابلو و محلهاي ورودي خود را ارتقا بخشيده اند تا بتوانند با جلب نظر مشتريان, آنان را به ورود به رستوران و تالار تشويق کنند. بخش خارجي رستوران و تالار همانند ساختماني فوق مدرن و بسيار لوکس مي نمايد که اين چنين نمايي مي تواند حاکي از فضاي بسيار مجلل و باشکوه در داخل رستوران و تالار باشد.

رستوران و تالارها ي که طراحي وتشکيلات و نور پردازي و فضاي مناسبي داشته باشند محيط گرم و صميمي و شاد را براي مشتري تداعي مي کنند.
اگر مکان رستوران و تالار که نقش تعيين کننده در سبک معماري رستوران و تالار دارد درست طراحي شده باشد و از طراحي هاي يکنواخت و تقليدي استفاده نشده باشددر چنين مواردي, مشتري فضاي رستوران و تالار را بر خلاف ذهنيتي که از قبل در مورد ترياها و رستوران و تالارهاي يکنواخت و خسته کننده داشته مي بيند و جذب محيط رستوران و تالار مي شود.
پس يکي از رموزکليد موفقيت در طراحي ((منحصر به فرد)) بودن آن است. در مورد رستوران و تالارهاي زنجيره اي, عامل معماري و طراحي و آرم خاص است که به سرعت با مشتري ارتباط برقرارمي کند و به سرعت موجب شناسايي آن از طرف مشتري مي شود.با اين وجود, بايد توجه داشت که تکيه زياد بر چشم انداز (ظاهر) معماري, موجب محدوديت قابليت تغييرساختمان درآينده مي گردد. همچنين چشم انداز ساختمان بايد به گونه اي طراحي شود, که به راحتي قابل تقليد براي ديگران نباشدوهرگزاز قرينه سازي استفاده نکننداشخاص و رانندگان که از جلوي رستوران و تالار مي گذرند, نه تنها متوجه خود ساختمان, بلکه متوجه مناظر طبيعي اطراف آن نيز مي شوند.درحقيقت, دور نما به تاثير اوليه رستوران و تالار بر افراد کمک مي کند. دورنما نيز همانند سردروتابلو نشانگر فضاي درون رستوران و تالار است.

به همين ترتيب, مشاهده دورنمايي که درآن گياهان بدون آرايش خاصي قرار گرفته و انواع مختلف گلها و درختان درآن يافت مي شود, مسلماً محيط غير رسمي داخل رستوران و تالار را به مشتري القا مي کند. دربرخي موارد, هماهنگي طرح دورنما و معماري ساختمان, نوعي تاثيردراماتيک را ايجاد مي نمايد.رستوران و تالاري که در محلي قرار گرفته باشد که مناظر بسيار ديدني و جذاب در اطراف آن و ساير عوامل طراحي نيز, منطبق و هماهنگ با محيط طبيعي آن منطقه انتخاب شده باشد موفق تر مي باشند دورنما در رستوران و تالارهايي که پارکينگ نيز دراطراف آن قراردارد, بسيار حايزاهميت است.زيرا بعضي مواقع مي توان با آرايش هنرمندانه درختان و بوته ها ساختمانها و محلهاي بد منظره اطراف را از ديد مشتريان پنهان داشت.

همانگونه که گفته شد تصوير خارجي رستوران و تالار, تاثير اوليه را بر مشتري گذاشته با مشاهده آن, فضاي خاصي متناسب با نماي خارجي رستوران و تالار براي خود تجسم مي نمايد. تاثير بعدي درلحظه قدم گذاردن مشتري ازورودي (Entery): در جلويي به قسمت ورودي رستوران و تالار ايجاد مي شود. راهروي کوچک بين در و قسمت پذيرش موجب مي شود که مشتري قبل از ورود به محيط پرهيجان داخل, جلو ورودي توقف کوتاهي داشته باشد. شيوه هاي جداسازي محيط خارج ازداخل رستوران و تالار بايد با نوع و مکان رستوران و تالار هماهنگ شود

شرايط آب و هوايي ايجاب مي کندکه قسمت ورودي رستوران و تالار داراي يک فيلتر باشد اينکه فضاي بين درورودي با دررستوران و تالار ايجاد شوددربيشتر موارد وجود اين فضاي ورودي يک ضرورت است و شکل آن بر شناخت مشتري از رستوران و تالار, تاثير مي گذارد. در رستوران و تالارهايي که ازدر شيشه اي استفاده شده است, مشتريان مي توانند محيط داخل رستوران و تالار وحتي غذا هاي رنگين روي ميزها را مشاهده کنندکه خود نوعي دعوت است اما در چوبي نوعي حس کنجکاوي را در مشتري برمي انگيزد.گاهي ايجاد چنين حس کنجکاوي مي تواند آگاهانه و از روي عمد باشد و در بعضي موارد نيز باعث امتناع مشتري از ورود به رستوران و تالار گردد.
در ورودي علاوه براينکه نشانگر نوع رستوران و تالار است, بايد به راحتي نيز قابل استفاده باشد. و ضمنا بايدتوجه شود تا بوي غذاهاي که دررستوران و تالار طبخ ميشود دراين مکان به مشام نرسد .
بطور کلي ، هتل داران و صاحبان رستوران و تالار ها که مبالغ گزافي به نيت خدمت اچتماعي و به اميد بر داشت سود متعارف و جلب مشتري بيشتر سرمايه گذاري کرده اند ، قطعا موارد مشروحه را در نظر خواهند گرفت تا زحمات آنها به نتيجه رضايت بخشي منتهي گردد .