استاندارد فضاهاي لازم در تالار

تعداد آیتم ها در هر صفحه

استاندارد فضاهاي لازم در تالار

استاندارد های لازم برای فضای مناسب در تالار باید به گونه کامل و حرفه ای رعایت شود و هیچگونه جزییاتی از قلم نیافتد. و سپس باید  مرحله به مرحله انجام گیرد و مورد نظارت دقیق قرار گیرد تا مشکلی برای اصل طرح پیش نیاید.