طراحی میز و صندلی تالار


طراحی تالار و میز و صندلی‌ها، رنگ و نحوۀ قرار گرفتن آن‌ها در کنار یکدیگر و به عبارتی چیدمان تالار اهمیت بسزایی در زیبایی و اجرای هر چه بهتر مراسم دارد. چیدمان تالار اگر به نحو مناسبی انجام شود حتی قادر است کوچکی فضا را نیز جبران کند؛ چرا که با چیدمان و  جای گذاری مناسب میز و صندلی‌ها و قرار دادن مکانی برای رفت و آمد مهمان‌ها، رضایت مهمان‌ها افزایش می‌یابد.
یک ایدۀ جالب دیگر در ساخت تالار قرار دادن میزهای جدا و مستقل برای سرو نوشیدنی یا میوه است. این گونه میزها طوری قرار می‌گیرند که مهمان‌ها در اطراف آن رفت و آمد کرده و به دلخواه خود نوشیدنی‌ها یا میوه‌های مورد نظر خود را بر می‌دارند. ایده‌ای بسیار لوکس و جالب که تحسین مهمانان را در پی خواهد داشت.


 برای میز شام معمولا از جنس كتان و رنگ هاي بســيار روشن(تا حد امكان سفيد) اســتفاده مي كنند. فاصله ی زير بشقابي ها روی
ميز ناهار و شام كمي بيش  تر از ميز صبحانه است.
تا حد امكان بايد روميزي ها را از جنســی انتخاب كرد كه از نظر شســت و شو مشــكلي نداشته باشند و  از رنگ هاي مختلف و شلوغ آسان شسته شوند.

نكته: سرو غذا از سمت چپ ميهمان شروع می شود.

 

  انواع بشقاب چیدمان میزچیدمان تالار


از بشــقاب های مختلفی بــرای پذيرايی اســتفاده می شــود. از جملــه بشــقاب هــای تخت و گــود كه اندازه  هــای آن ها بســته به نــوع غذا و زمــان پذيرايی متفاوت اســت.
بشــقاب غذاي اصلي
بشــقاب سوپ 
و بشــقاب سالاد
بشقاب سالاد را با فاصله نزديک به لبه ی ميز و بشقاب نان می گذارند سالاد را در اين بشقاب ها مي  ريزند نه در بشقاب غذا.

و معمولا به ترتيب ســرو غذا از جلوي ميهمان جمع آوري مي شود.
برای طراحی یک میز پذیرایی بی نقص به نحوه چیدمان قاشق و چنگال ها نیز دقت کنید.

علاوه بر تهيه و تدارک غذاها و دسرهاي مختلف، تزيين و زيبايي ســفره نيــز از اهميت زيادي برخوردار است. ايــن تزيين هــا را می تــوان با گل هــاي مختلف و شمع هاي گوناگون و رنگارنگ، روميزي هاي مناسب و زيبا، دســتمال ســفره هاي هماهنگ انجــام داد.
به طور كلي از شمع هاي تزييني بيش تر روي ميز شام استفاده می كنند. رنگ شمع  ها متناسب با وسايل روي ميز و مناسبت ميهمانــي، انتخاب مي شــوند، تزيين هــای جديدي نيز با شــمع به صورت ســبدهاي گل يــا گل هايي كه در  پايه دار گذاشته می شوند. ظروف كريستال با هدف زينت دادن ميز مورد استفاده قرار می گيرند.