طراحی تالار و ارگونومی


در طراحي تالار ، بهبود کارکرد فيزيکي و رواني فضاهاي داخلي ساختمان‌ها، تالارها و هتل‌ها است.

مواردی که در ساخت تالارها مورد توجه است عبارتند از:

طراحی و نورپردازی در طراحی تالار
 

شرط اصلي و بنيادين نورپردازي دکوراتیو در طراحی تالار ها، توجه به سلامت و مفيد بودن آن است.  از ديدگاه ارگونومي يک فضاي داخلي پيامدهاي مهمي دربردارد. چه بسا نورپردازي مناسب يک فضا را خوشامد و چشم‌نواز كند.  نورپردازي در کنار ابعاد زيبايي شناختي، بُعد عملکردي هم دارد. نور مناسب در طول شب در يک فضاي داخلي مي‌تواند حس محدود بودن يا ابهام و هراس را برطرف کند. به کمک نورپردازي مي‌توان يک فضاي داخلي را به جزاير نوراني متنوعي تبديل کرد.  مسألۀ تأمين نور در طراحی تالار ها، در قسمت‌هاي مختلف آن يکي از مسائل فني و هنري و درعين حال بسيار حساس و ظريف است که نياز به تأمل، دقت، ظرافت طبع، ذوق و سليقه دارد. ساخت تالار در سطح حرفه ای  با مسائل روحي و رواني نيز بي ارتباط نيست.

بافت

ساخت تالار

در ساخت تالار باید به جنس و بافت اشیاء توجه ویژه کرد ، بافت مشخصه‌ای از یک شی است که با لمس کردن یا دیدن به چشم می‌آید. بافت می‌تواند نرم ، خشن ، کشیده یا برجسته، زبر یا مخمل و یا ابریشمی باشد. در طراحی تالارها پوسته‌ها و سطوح فضایی با توجه به عملکرد هر فضا تغییر می‌کند.

رنگ
 

رنگ در طراحي تالار  احساس آدمي را تحت تاثير قرار داده و حس مقياس را هم ایجاد می‌کند. کاربرد رنگ در ساخت تالار ، از يک فضاي داخلي به فضاي ديگر فرق مي‌کند. در کاربرد رنگ، توجه به خصلت‌هاي رواني آدميان ضرورت تام دارد.
 

کلمات کلیدی : تالار | ساخت تالار | طراحی تالار | تالار هوشمند | تالار مجلل