یکی از نکات مهم در ساخت تالار ها، طراحی و دیزاین جایگاه عروس و داماد است. هر مقدار که طراحی داخلی تالار زیبایی داشته باشید نمی‌توانید از تزئین و طراحی جایگاه عروس و داماد در تالارها به راحتی عبور کنید.
هر چقدر که این جایگاه زیباتر و جذاب‌تر طراحی و تزیین شده باشد، باعث می‌شود تا جلوۀ تالار بیشتر شده و ذهنیت یک شب باشکوه در یک تالار زیبا در یاد ها بماند و عکس و فیلم‌ها، با شکوه و زیبایی بیشتری ثبت ‌شوند.
چرا که نقطۀ اصلی تالار و توجه اصلی، به عروس داماد و جایگاه آنها است. پس توجه به سبک طراحی جایگاه می‌تواند بسیار پراهمیت باشد.