در این مقاله برای نکات طراحی تالار و دکوراسیون نمای بیرونی تالارها دو سبک معرفی می‌شود.
اولین سبک "طراحی مدرن" است،وقتی زمانی کمی برای ساخت تالار داریم و تالار ها از سقف‌های کوتاهی برخوردار هستند گزینۀ مناسبی است. طراحی مدرن با فرم‌های هندسی  یا فرم‌های منحنی و قوسدار اجرا می‌شود. تالارهای مدرن دارای سطوح ساده و شارپ هستند و تزئینات زیادی ندارند. لبۀ نور مخفی سقف‌ها و دیوارها بصورت سطوح بدون ابزار تعریف می‌شود.برای فضاهایی که متقارن نیستند سیستم مدرن پیشنهاد می‌گردد.
دومین سبک "طراحی کلاسیک" است، این سبک برای ساخت تالار های بزرگ کاربرد دارد. معمولاً نتیجۀ طراحی تالار و اجرای سالن پذیرایی کلاسیک، فضاهایی لوکس و مجلل خواهد بود. استفاده از عناصر معماری روم باستان مانند ستون‌ها، سرستون‌ها، قاب‌ها و تاج دوریک و یونیک باعث شده به این روش سبک رومی هم اطلاق شود.