نیازهای ساخت تالار

تعداد آیتم ها در هر صفحه

نیازهای ساخت تالار

اولین نیاز یک تالار پذیرایی، طراحی محلی برای پذیرایی از مهمان‌ها یعنی سالن پذیرایی است، به ازای هر مهمان، حداقل یک مترمربع فضا مورد نیاز است.