کریستال آرایی در تالار

تعداد آیتم ها در هر صفحه

کریستال آرایی در ساخت تالار

در ساخت تالار اشیاء کریستالی خیلی ظریف و حساس هستند اما نقش مهمی در زیبایی طراحی تالار و سالن‌های عروسی ایفا می کنند .