برای ساخت تالار پروانه تخریب و نوسازی (در صورت وجود بنای قدیمی) و پروانه ساخت ساختمان جهت ساخت تالار پذیرایی روی زمین خام مورد نیاز است. در صورت تصمیم مالک برای احداث طبقه جدید بر روی طبقات موجود تالار عروس ، به شرط تامین مسائل فنی ، استحکام و معماری پروانه اضافه اشکوب نیاز است.
پس از اطلاع از محل دقیق کد صفر از شهرداری، تراز تمام شده کف طبقه همکف حداکثر کد 120 خواهد بود تا ارتفاع لازم جهت پارکینگ زیر زمین اول تامین شود.
ارتفاع مفید طبقات در صورت وجود سالن عروسی مردانه یا زنانه 5 متر توصیه میشود.
در حالی که ساختمان بالاتر از 2500 متر مربع باشد در مورد طراحی نما نیاز به مصوبه شهرداری می باشد.
دربهای راه پله تالار پذیرایی بایستی با قوانین آتش نشانی تطابق داشته باشند؛ احداث راه پله دور باکس آسانسور جهت دسترسی به طبقات تالار پذیرایی ممنوع می باشد.
برای ایجاد کنسول از 5/3 متر به بالا در صورتیکه ساختمان تالار پذیرایی مشرف به گذر 12 متری تا 20 متری باشد پیشروی کنسول 80 سانتی متر و درحالیکه عرض گذر بیش از 20 متر باشد میزان کنسول 120 سانتی مترخواهد بود.
حداقل عرض باکس  پله در سفتکاری 250 میباشد. هر چند عرض مناسب برای باکس پله  تالارها 310 میباشد ( 10 سانتیمتر عرض سنگ کاری دیواره ها در پایان ساخت از مانده مفید کم میکند)
حداکثر تعداد پله ها در هر بازو 10 پله و حداکثر ارتفاع پله ها 18 سانتیمتر است.
حد اکثر ارتفاع پارکینگ همکف 260 و زیرزمین 240میباشد.
ابعاد پارکینگ برای هر ماشین 2.5*5 متر است و 5 متر هم فاصله برای بیرون آمدن ماشین در نظر گرفته میشود. البته با توجه به عدم وجود سوت و محدود کردن تعداد ماشینهای موازی این عدد برای زمینهای خالی تا 2.30 متر قابل کاهش است.
 قوانین شهرداری برای تعیین تعداد پارکینگ در شهرهای مختلف متفاوت است ولیکن بر اساس تجربه به ازای هر 5 نفر ظرفیت تالار یک جای پارکینگ لازم است. یعنی برای یک تالار 1000 نفری تخمین 200 پارکینگ برای ماشینها لازم است.
ظرفیت سالنها در طراحی باغ تالار معمولا در شهر تهران حداقل 600 تا 700  نفر و در شهرستانها حداقل 1000 نفر در نظر گرفته میشود.