طراحی مسیر ورود به تالار

تعداد آیتم ها در هر صفحه

طراحی ورودی تالار

مسیر ورود به تالار یکی از مهم‌ترین قسمت‌هایی است که باید به آن توجه کرد. یک مسیر تعریف شده علاوه بر اینکه راه ورود به سالن اصلی را به مهمانان نشان می دهد، بلکه باعث می‌شود آن‎ها در طول راه خسته نشوند و مشتاقانه به سمت تالار حرکت کنند.