ساخت تالار و طراحی مسیر ورود یکی از مهم‌ترین قسمت‌های طراحی تالار است که باید به آن توجه کرد. یک مسیر تعریف شده نه تنها راه ورود به سالن اصلی را به مهمانان نشان می دهد، بلکه باعث می‌شود آنها در طول راه خسته نشوند و مشتاقانه به سمت تالار حرکت کنند.
اگر مسیر ورودی از درب تالار شروع می‌شود، می‌توان فضای راهرو را تزئین کرد، همچنین می‌توان از ساتن به همراه گیاه، شمع، لوستر و نورپردازی‌های تزئینی استفاده کرد.
طراحی پلکان تالار از دیگر مواردی است که باید به آن توجه کرد. اگر در هر قسمت از سالن، پله وجود دارد، باید به نحوۀ تزئین آن‌ها نیز دقت کرد. روی نرده‌های پله را می‌توان با گیاهان گل دار پوشاند و در ابتدای مسیر راه پله شمع قرار داد.