طراحی داخلی تالار

همیشه در مباحث مربوط به ساخت تالار ، یکی از مهم‌ترین نکاتی که می‌بایست به آن توجه ویژه‌ای داشت قطعاً مساًلۀ "نورپردازی" است. نورپردازی در طراحی تالار مانند یک ویترین همه ی ایده ها و زحمات شما را نمایش می دهد.مورد بعدی، نحوۀ طراحی تالار و اهمیت چینش صندلی ها است . با استفاده از چیدمانی مناسب می‌توان قدم بزرگی در جهت بهبود طراحی داخلی تالار برداشت.بخش بعدی که باید به آن توجه داشت قسمت طراحی ورودی تالار است. حتماً باید برای ورودی یک تالار چه از نظر نورپردازی و چه از نظر نوع رنگ به کار رفته فکری خاص و منحصر به فرد کرد. یکیدیگر ازمهم‌ترین بخش‌هایی که می‌تواند در زیبایی و دکوراسیون داخلی تالار کمک فراوانی نماید "سقف" آن مکان می‌باشد. آشپزخانۀ تالار نیز باید با بهترین و مدرن‌ترین طرح‌های روز دکوراسیون تالار طراحی شود.

طراحی تالار به نظرم درطراحي موفق يک تالار در محيطهاي شلوغ و پرازدحام سردر(Facade) رستوران و تالار بايد به گونه اي باشد که کاملاً مشخص و مجزا به نظرآيد و جلب توجه کند. اين مساله به ويژه در مورد رستوران و تالارهاي حاشيه جاده ها بسيار حايز اهميت است و بايد به گونه اي طراحي شود که اتومبيلي که با سرعت از آن محل عبور ميکند تابلوي رستوران و تالار (Signage) و سردرآن را مشاهده نمايدو تابلو رستوران و تالار يکي از اجزاي بسيار پراهميت در طراحي خارجي رستوران و تالار است و عامل مشخص کننده اي در نماي خارجي رستوران و تالار به شمار مي رود زيرا موجب جلب توجه مشتري شده, در ذهن آنها به عنوان نشانه رستوران و تالار باقي مي ماند. امروزه طراحان گرافيک, با بهره گيري از رنگ, فرم خاص و نورپردازي, تابلوهايي بسيار تاثيرگذار که پيام آن نيز روشن, واضح و در عين حال بسيار جذاب است, خلق مي کنند. سبک حروف روي تابلو نيز بايد منعکس کننده نوع رستوران و تالار باشد و به مردم نشانه هايي را که بدانند در داخل رستوران و تالار با چه روبرو مي شوند, ارائه نمايد. گذشته از شکل تابلو, خوانا بودن حروف روي آن نيز, امري ضروريست. تابلو ضمن اينکه از اجزاي تکميل کننده طراحي ساختمان است, در عين حال عاملي مستقل است که بايد با طراحي معماري هماهنگ باشد. بنابراين وجود تابلويي که خواندنش آسان باشد و نيز جلب توجه نمايد ضروري مي باشد.
 

طراحی موفق تالار

درطراحي موفق يک رستوران و تالار در محيطهاي شلوغ و پرازدحام سردر(Facade) رستوران و طراحی تالار بايد به گونه اي باشد که کاملاً مشخص و مجزا به نظرآيد و جلب توجه کند. اين مساله به ويژه در مورد رستوران و تالارهاي حاشيه جاده ها بسيار حايز اهميت است و بايد به گونه اي طراحي شود که اتومبيلي که با سرعت از آن محل عبور ميکند تابلوي رستوران و تالار (Signage) و سردرآن را مشاهده نمايدو تابلو رستوران و تالار يکي از اجزاي بسيار پراهميت در طراحي خارجي رستوران و تالار است و عامل مشخص کننده اي در نماي خارجي رستوران و تالار به شمار مي رود زيرا موجب جلب توجه مشتري شده, در ذهن آنها به عنوان نشانه رستوران و تالار باقي مي ماند. امروزه طراحان گرافيک, با بهره گيري از رنگ, فرم خاص و نورپردازي, تابلوهايي بسيار تاثيرگذار که پيام آن نيز روشن, واضح و در عين حال بسيار جذاب است, خلق مي کنند. سبک حروف روي تابلو نيز بايد منعکس کننده نوع رستوران و تالار باشد و به مردم نشانه هايي را که بدانند در داخل رستوران و تالار با چه روبرو مي شوند, ارائه نمايد. گذشته از شکل تابلو, خوانا بودن حروف روي آن نيز, امري ضروريست. تابلو ضمن اينکه از اجزاي تکميل کننده طراحي ساختمان است, در عين حال عاملي مستقل است که بايد با طراحي معماري هماهنگ باشد. بنابراين وجود تابلويي که خواندنش آسان باشد و نيز جلب توجه نمايد ضروري مي باشد.