طراحی داخلی تالار

تعداد آیتم ها در هر صفحه

طراحی داخلی تالار

همیشه در مباحث مربوط به طراحی داخلی یکی از مهم‌ترین نکاتی که می‌بایست به آن توجه ویژه‌ای داشت قطعاً مساًلۀ "نورپردازی" است. مورد بعدی، نحوۀ پوشش تالار توسط میز و صندلی‌هایی است که قرار است در آنجا استفاده شود.