طراحی و دکوراسیون نمای بیرونی تالارها

تعداد آیتم ها در هر صفحه

طراحی نمای بیرونی تالار

در این مقاله برای طراحی و دکوراسیون نمای بیرونی تالارها دو سبک معرفی می‌شود. اولین سبک "طراحی مدرن" است، این سبک در مورد تالارهایی که زمان کمی برای اجرا دارند و از سقف‌های کوتاهی برخوردار هستند گزینۀ مناسبی است. طراحی مدرن با فرم‌های هندسی  یا فرم‌های منحنی و قوسدار اجرا می‌شود.