خدمات جانبی تالارهای پذیرایی

تعداد آیتم ها در هر صفحه

خدمات جانبی تالارهای پذیرایی

برخی از تالارها خدمات وسوسه‌انگیزی مانند شمع‌آرایی، آتش‌بازی، شعبده‌بازی، کالاسکۀ طلایی و هلی‌کوپتر پیشنهاد می‌کنند. تالارها باید با توجه به میزان هزینه و بودجۀ مشتریان خدمات جانبی را طراحی و اولویت‌بندی کنند.