مدیر تشریفات

تعداد آیتم ها در هر صفحه

مدیر تشریفات مجالس

مدیر تشریفات می‌تواند با استفاده از ابتکار، تجارب و حسن سلیقۀ خود، خدمت شایان توجهی به میهمانان عرضه کند و مشتریان را مجذوب سازد، همچنین تالار را در سطح بالاتر و قابل‌پسند‌تری جلوه دهد.