برنامه‌ریزی، طراحی و مدیریت تالار در کنار تجربه و تخصص، نیاز به توانایی سرپرستی پرسنل نیز دارد. در تالاربه دليل پذيرايي از جمع وسيعي از مهمانان، نياز به مديريت صحيح و نظارت دقيقي دارد تا تمامي برنامه‌ها طبق خواست ميزبان پيش رود. توانايي مدير تشريفات تالار و مهارت او براي تهيۀ تمامي مايحتاج ميزبان و همچنين اجراي برنامه‌ها به نحو احسن، نقش زيادي در برگزاري يک جشن خاطره‌انگيز دارد. شخصيت مدير تشريفات بايد به گونه‌اي باشد که بين پرسنل به صورت عادلانه تقسيم کار انجام شود و در عين حال آن‌ها را براي انجام وظايفشان ياري دهد.