علاوه بر تجربه و مهارت‌های فنی که در هر شغلی اهمیت دارد، روابط عمومی یا به عبارتی «مهارت‌های آداب و معاشرت» نیز نقش بسزایی ایفا می‌کند.
نحوۀ پذیرایی کردن در تالارها، آداب و تشریفات خاص خود را دارد و در هر محیطی قواعد متناسب با خود را می‌طلبد. برای مثال پذیرایی اداری، هتلی، رستورانی و فضاهای گردشگری هر کدام ضوابط خاص خود را دارد.
ویژگی مشترک تمام محیط‌های کاری، نحوۀ برخورد در محیط کار و رفتار کارکنان است که اتفاقاً یکی از پارامترهای مهم شمرده می‌شود. نکتۀ مهم این است که با وجود محیط‌های کاری و همچنین افراد متفاوتی که فعالیت دارند، باید متناسب با آن‌ها اصول تشریفاتی آموزش داده شود. در ادامه به تعدادی از مواردی که نیروهای پذیرایی و تشریفات باید در رابطه با پذیرایی ازمدیران و مهمانان در نظر بگیرند اشاره می‌کنیم. ساخت تالار


برای مدیریت پرسنل تالار لازم است نکات مهمی را مورد توجه قرار دهید. نکات مهم‌ترین کاری که نیروهای پذیرایی باید انجام دهند این است که
1. نحوۀ پذیرایی و چیدمان ظروف روی میزها را به درستی اجرا کنند.
2. یکی دیگر از نکات، نحوۀ استقبال و راهنمایی کردن مهمانان در زمان ورود به تالار به بخش‌های مختلف تالار و نحوۀ بدرقه کردن آنان است.
3. نیروهای خدماتی و تشریفاتی باید هماهنگ باهم عمل کنند و همدیگر را پوشش دهند تا کم و کاستی در پذیرایی نباشد.
4. نوع برخورد و پاسخگویی به سؤالات مهمانان باید با مهربانی و سعۀ صدر انجام شود. استفاده از کلماتی مانند «لطفاً» و «متشکرم » در حوزۀ مهارت‌های ارتباطی پرسنل کاربرد بسیاری دارند.
5. تمیز کردن میزها و نظارت بر پذیرایی منظم برای همۀ مهمانان باید در دستور کار نیروهای خدماتی باشد.
6. پوشش کارکنان خدمات عروسی تاثیر به سزایی در رضایت مشتریان دارد. پس همواره به پاکیزگی و آراستگی آن ها توجه کنید.