تالار باید دارای مکان و موقعیت جغرافیایی مناسبی باشد، محل احداث تالار بسیار اهمیت دارد و باید به پراکندگی تالارها در هر منطقه توجه کرد، نکتۀ دیگر در دسترس بودن تالار است که بهتر است با باغ‌های عکاسی فاصلۀ مناسبی داشته باشد. موضوع دومی که اهمیت پیدا می‌کند، ظرفیت تالار می‌باشد. وسعت و بزرگی یا کوچک بودن یک تالار به ویژگی‌های جمعیتی و محلی آن منطقه بستگی دارد. ارتفاع سقف تالار از موارد دیگری است که حائز اهمیت است و بهتر است ارتفاع آن بلند باشد، زیرا سقف کوتاه باعث خستگی و گرفتگی فضا می‌شود و مهمان‌ها به سرعت خسته می‌شوند، حتی برای فیلم‌برداری هم ممکن است دچار مشکل شوند. اکثر تالارها برای شام عروس و داماد، یک میز اختصاصی آماده می‌کنند که با تزئیناتی خاص، برای عروس و داماد طراحی می‌شود، این سرویس برای مشتریان اهمیت دارد زیرا جزو خدماتی است که هزینۀ جدایی دارد. سرویس بهداشتی تالار نیز از نکات بسیار مهمی است که نباید آن را یک گزینۀ پیش پا افتاده در نظر گرفت و حتماً باید تعداد مناسبی سرویس بهداشتی با تهویۀ مناسب در تالار در نظر گرفته شود، در فصول سرد آب گرم سرویس‌ها مسئلۀ بسیار مهمی است. شارژ مرتب مایع دستشویی و دستمال‌های خشک‌ کن نیز از مواردی است که باید بر آن نظارت داشت. فاصلۀ سالن‌ها تا سرویس بهداشتی در قسمت بانوان و آقایان نیز باید بررسی و طبق اصول باشد. نحوۀ پوشش پرسنل تالار، نوع برخورد کارمندان، نوع سرویس دهی، مهارت کارکنان، کیفیت ظروف پذیرایی، کیفیت شام و نوع چینش میزهای شام را حتما باید در نظر داشت.