استفاده از لباس فرم بین کارکنان خدماتی تالار، هماهنگی ایجاد می‌کند، تمامی افرادی که در تالار مشغول فعالیت هستند، باید از یک لباس استفاده کنند تا به راحتی همدیگر را شناسایی کرده و بتوانند از هم کمک بخواهند. از سوی دیگر مهمانان نیز در تشخیص کارکنان دچار مشکل نمی‌شوند و در صورت نیاز به کمک، می‌توانند از آن‌ها یاری بخواهند. رنگی که برای لباس‌های کارکنان تالارهای عروسی انتخاب می‌شود باید خاص و جذاب باشد. این رنگ نباید سبز باشد، زیرا رنگ سبز یادآور بیمارستان است و حس خوبی را در مهمانان ایجاد نمی‌کند. رنگهای آبی و نیز رنگ‌های تیز هم مناسب نیستند. بهتر است پارچۀ لباس‌ها از میان رنگ‌های روشن  به ویژه رنگ سفید انتخاب شود. از سوی دیگر رنگ‌های روشن کثیفی و لکه را نشان می‌دهند که کارکنان در اسرع وقت برای تمیز کردن آن اقدام می‌کنند.